About Armenia |  Armenia Hotels |  Yerevan Hotels  |  Armenia Travel |  Armenia Visa |  Flights |  FAQ     

 
 
 
 
 

Mer Hayrenik
National anthem of Armenia

"Mer Hayrenik" (Armenian script: "Մեր Հայրենիք"; English translation: "Our Fatherland") is the national anthem of Armenia. Adopted on July 1, 1991, it is based on the anthem of the Democratic Republic of Armenia (1918-1922), but with different lyrics.

The lyrics were written as a poem by poet Mikael Nalbandian (1829-1866) and later set to music by composer Barsegh Kanachyan (1885-1967).

Armenian

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարե դար
Իր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։
Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Զոր իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։: Նայիր նրան երեք գույնով,
Նվիրական մեկ նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։
Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի` որ յուր ազգի
Ազատության կզոհվի։

Latin

Mer Hayrenik, azat ankakh,
Vor aprel eh dareh dar
Yur vortikeh ard kanchoom eh
Azat, ankakh Hayastan.
(repeat previous two lines)

Aha yeghbair kez mi drosh,
Vor im dzerkov gortzetsi
Gishernereh yes koon chegha,
Artasoonkov lvatsi.
(repeat previous two lines)

Nayir nran yerek gooynov,
Nvirakan mer nshan,
Togh poghpoghi tshnamoo dem,
Togh misht pantza Hayastan.
(repeat previous two lines)

Amenayn tegh maheh mi eh
Mard mee ankam pit merni,
Baytz yerani vor yur azgi
Azatootyan keh zohvi.
(repeat previous two lines)

(repeat first verse)

English translation

Our fatherland, free and independent,
That has lived for centuries
Calls on its children now,
Free independent Armenia.
(repeat previous two lines)

Here brother, for you a flag,
That I made with my hands
At nights I did not sleep,
I washed it with tears.
(repeat previous two lines)

Look at it, in three colours
It is our gifted symbol.
Let it shine against the enemy.
Let Armenia always be glorious.
(repeat previous two lines)

Everywhere death is the same
A man will only die once
But fortunate is he
who dies for the freedom of his nation.
(repeat previous two lines)

(repeat first verse)


Listen to the anthem of Armenia >>>

About Us  |  Contact Us  |  Terms of use
OrexCA.com © 2003-2019. All rights reserved
Created by OrexCA.com creative group
ISO 9001:2008 certified
All services licensed
Terms of use
Our contacts:
E-mail: info@OrexCA.com
Moscow: +7 (495) 108-04-32
Tashkent: (+998 71) 200-96-00
Fax: (+998 71) 230-96-55
Address: 142/1, Mukimiy str., Tashkent
Road map